NLP consult

 

                New Lifepoint helpt mensen wakker te worden tot wie ze echt zijn
                   en vanuit dat inzicht hun leven vorm en betekenis te geven.

"Het is goed een uiteindelijk doel te hebben om naar toe te reizen,
maar het is de reis (zelf) die er uiteindelijk toe doet.”
                                                                                Ursula K. Leguin

 

 

 

NLP Coaching staat voor een vorm van ontdekkend of ervarend leren. Het staat voor het benutten van potentiële, maar vaak verborgen kwaliteiten in jou

Uitgangspunt hierbij is dat je zelf de bronnen in je hebt om je doelen te bereiken! 

We gaan samen op ontdekkingstocht naar je verborgen kwaliteiten en hoe deze in te zetten om je doel(en) te bereiken. Op deze reis ben ik je reisgenoot, je spiegel. Hierbij word je uitgedaagd en geconfronteerd om je tot inzicht in jezelf te brengen. Inzicht leidt tot keuze. Keuze leidt tot persoonlijke groei. 

Dankzij het inzicht dat je krijgt in communicatieprocessen, kun je makkelijker met jezelf en met anderen communiceren. Daardoor kun je beter voor jezelf opkomen, gedragspatronen ontdekken en veranderen. En (uiteindelijk) zal je makkelijker je doelen bereiken.

Het doel is een leerproces op gang te brengen dat jou in staat stelt je doelen te verwezenlijken en je verder te ontwikkelen. Daarbij ‘doe je zelf het werk’. Daarin word je begeleid vanuit een inspirerende en soms ook confronterende houding. Je stelt je doelen helder en constructief en formuleert deze positief (‘waar wil ik naar toe’ in plaats van ‘waar wil ik vanaf’). Deze doelen liggen binnen je bereik en zijn haalbaar. Doelen die buiten je bereik liggen, zijn immers al bij voorbaat gedoemd om niet gerealiseerd te worden. Doelen passen binnen je ecologie, de omgeving waarin je je bevindt en met je (vaak nog niet onderkende) eigen hulpbronnen kunnen die gerealiseerd worden.