Wetenschappelijke onderbouwing:

uit artikel; Klopmethoden neutraliseert negatieve emoties van Gabrielle Rutten.

Er is een aantal wetenschappelijke studies gedaan naar het werkingsmechanisme van EFT.
De zogenaamde amygdalakern uit het lymbisch systeem blijkt een centrale rol te spelen.
Het limbisch systeem is een gebied in de kleine hersenen waar onze emoties gegenereerd worden.
De amygdala is betrokken bij de vlucht-vecht-vriesreactie: in een bedreigende (stressvolle) situatie
zorgt deze kern ervoor dat onder andere de stresshormonen adrenaline, noradrenaline
en cortisol worden aangemaakt. Deze hormonen veroorzaken een hele reeks van 
reacties,
zoals een herverdeling van het bloed naar de spieren en het verhogen 
van de hartslag en de ademhaling.
Dit is allemaal nodig om goed te kunnen reageren in een potentieel bedreigende situatie: vechten of vluchten.
Soms bevriezen 
mensen en deze reactie blijkt een belangrijke rol te spelen in het blijven vastzitten
van een trauma, veel meer dan als je in actie bent gekomen door te vechten of te vluchten. 
Onderzoek ondersteund deze veronderstelling. 

Zichtbaar resultaat . 

 

Recent zijn diverse onderzoeken gedaan met EFT en neurofeedback. Met behulp ; van EEG (Electra Encephalo Gram)
registratie en hartritmecoherentie tijdens het toepassen van het EFT-tikprotoco|,wordt gekeken naar de effecten van EFT.
Het gaat om oriënterend onderzoek dat nog aangevuld moet worden met gerandomiseerde studies, maar de
eerste resultaten zijn zeer interessant. De veranderingen die gezien worden suggereren dat er een snelle verbetering
van de hersenfunctie optreedt tijdens EFT. Eerst treedt snelle relaxatie op (de hersengolven nemen af in intensiteit),
de hersensymmetrie verbetert (de linker en rechter hersenhelft werken beter samen), de betagolven nemen af
(deze golven zijn actief bij denken dat gepaard gaat met emoties, angsten, stress en negatieve gedachten),
de alfa- en thetagolven nemen toe (thetagolven ontstaan bij het bewust of onbewust bovenkomen van emotionele
herinneringen en alfagolven vormen een brug tussen de herinneringen en emoties die we hebben).
Aan het einde van het EFT-protocol wordt nogal eens een zogenaamde awakened mind-patroon gezien.
Dit patroon wordt zichtbaar als iemand emotionele, persoonlijke, creatieve of spirituele inzichten heeft.
Een patroon dat ook veel gezien wordt tijdens meditatie door ervaren mediteerders. Ook de hartritme coherentie laat
een duidelijke, verbetering zien die samengaat met een gezondere, evenwichtiger emotionele balans.

In het boek “je geniale genen” beschrijft auteur Dawson Church de studies over EFT die beschikbaar zijn.

Er zijn momenteel een vijftigtal studies naar de werking van EFT gedaan. Allemaal laten die een duidelijk effect van EFT zien. 

Het gaat om veelal Engelstalige studies.
Op de researchpagina van www.eftuniverse.com vind je veel informatie over het wetenschappelijk onderzoek naar EFT.
Deze website geeft veel (Engelstalige) informatie over EFT. Je kunt je hier ook opgeven voor een gratis
Engelstalige nieuwsbrief, waarin veel casuïstiek beschreven wordt.

 

 

Websites die ik regelmatig bezoek zijn :

www.aftuniverse.com van Dawson Church 

www.innersource.net/ep van David Feinstein

www.thetappingsolution.com/science-and-research van Nick Ortner

 

twee artikelen: download hier.

Acupoint Stimulation is Treating Psychological Disorders: Evidence of Efficiency” – David Feinstein Ph.D.

 “Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions” – Dawson Church