Klachtenreglement Lifepoint  de wet WkkGz

 

- Wij streven er naar, om dit reglement overbodig te maken. Dat wil zeggen dat we iedereen
  uitnodigen om ongenoegen direct kenbaar te maken bij de trainers of bij de directie. Samen
  gaan we dan op zoek naar een oplossing. Als die niet gevonden kan worden, kan een klacht
  worden ingediend bij de directie.

- Klachten bij voorkeur schriftelijk melden, in een ondertekende brief. De directie nodigt de
  klager en eventueel betrokken andere partij(en) onafhankelijk van elkaar uit voor een
  gesprek. Gestreefd wordt naar een oplossing, waar beide partijen het mee eens kunnen zijn.


- Is een onderlinge oplossing niet mogelijk, dan kan de klager de klacht voorleggen aan
  de AAMET (voor EFT-opleidingen) (klik hier

   aan de NVNLP,waarop het klachtenreglement van de SKB/NVNLP van toepassing is. 
   is in te zien op de  website van de NVNLP of op de website van de SKB.

- Mochten er klachten zijn met betrekking tot een consult, waar u niet onderling uit kunt komen,
  dan kunt u terecht bij de ViV. (www.vivnederland.nl)  (klik hier)

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie
waardoor ik tegemoet kom aan de eis
zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld.

Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”
Reglement Geschillencommissie. (klik hier