Wat is NLP:

Op school hebben we praktische zaken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde geleerd, maar we hebben niet veel geleerd over “hoe we ons goed kunnen voelen” of “hoe we geweldige relaties kunnen opbouwen”. Hiervoor kunnen we NLP-technieken gebruiken.
NLP is een methode die een aantal technieken omvat waarmee je onder andere:

  • leert om beter (effectiever) met jezelf (en andere mensen) te communiceren;
  • ontdekt hoe je overkomt bij anderen en wat de (onbewuste) sturing is achter je handelen en je gedrag;
  • leert hoe je je doelen nog succesvoller kunt bereiken, door gebruik te maken van bv modelleringtechnieken;

…….... én je leert hoe je hiermee anderen kunt helpen.
NLP is dus een instrument dat je inzicht geeft in zowel je sterke als zwakke kanten en je gedrag en het stelt je in staat om al je kwaliteiten, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken, om effectief te werken en te communiceren met jezelf en vandaar uit met de ander!

 

Wat is NLP nog meer? Een andere definitie is.

NLP is de structuur van de subjectieve ervaring

Er wordt gekeken naar de structuur van de subjectieve ervaringen. Hoe doen we datgene dat we doen? Hoe denken we? Hoe leren we? Hoe ontwikkelen we een emotie? Hoe reageren we en waarom op die manier? Hoe bereiken topmensen op hun terrein hun doelen? Om deze vragen te beantwoorden onderzoekt NLP de manier waarop we denken en voelen, en wordt uitmuntendheid in allerlei beroepsgroepen bestudeerd of "gemodelleerd". Vervolgens kunnen de uitkomsten weer aan anderen geleerd worden. Het doel is uitmuntendheid voor iedereen

Betekenis van de letters NLP:

 "Neuro" verwijst naar onze neurologische processen ofwel hoe we denken en hoe onze ‘mind’ onze ervaringen in zich opneemt en hoe we dit via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven)
representeren aan onszelf en anderen.

"Linguïstisch" verwijst naar de manier waarop wij taal gebruiken om betekenis te geven aan ervaringen en welke invloed dit op ons heeft. Hierbij gaat het over elke manier van representeren, verbaal en non-verbaal, zowel zichtbaar (extern) en onzichtbaar (interne representaties). Dus zowel om woorden en om alles wat we visueel, auditief, kinesthetisch, olfactoir, gustatoir, en auditief digitaal representeren.

"Programmeren" verwijst naar patronen ofwel de manier waarop we de representaties omzetten in gedrag en strategieën om onze resultaten te bereiken.

Opmerking over ‘programmeren’:
NLP kwam in opkomst in de jaren ’70 toen ook de computer in opkomst was. Richard Bandler was in die tijd een belangrijke wetenschapper in wiskunde en computerwetenschap. Aangezien het woord ‘programmeren’ in die tijd heel hip was, heeft hij voor ‘programmeren’ gekozen. Bandler heeft zijn studie overigens verruild voor datgene waar echt zijn interesse lag, namelijk gedragswetenschappen. Met programmeren bedoelt hij dus niet dat je mensen moet zien als computers, maar hij bedoelt de patronen die mensen hanteren die wel of niet ondersteunend zijn om tot succes te komen.