Metaprofielen: zakelijk

Binnen Centrum LifePoint is Cella gecertificeerd voor  het geven van workshops en of teambuilding op grond van Metaprofielen en is gecertificeerd voor het afnemen van Metaprofielanalyses:

Wat is Metaprofiel Analyse®

Metaprofiel Analyse® (MPA) is een methode om denkstijlen te meten. MPA meet niet wat je denkt, maar hoe je denkt. MPA brengt jouw persoonlijke denkstijl – of die van je team of jouw organisatie – in kaart.

Metaprogramma’s zijn patronen die herkenbaar zijn in hoe iemand waarneemt, denkt, voelt en handelt. Die patronen komen tot uitdrukking in verbaal en non-verbaal gedrag.  Een combinatie van Metaprogramma’s kan een manier van reageren heel raak typeren, want in verschillende situaties zal je verschillend denken en reageren.

Ieder mens hanteert meerdere denkstijlen (in NLP-termen heten die Metaprogramma’s). Denkstijlen stimuleren de zelfkennis en mensenkennis. Denkstijlen zijn patronen in onze hersens. Een denkstijl heeft de regie over hoe en wat we: denken, waarnemen, besluiten, werken, praten en luisteren.

Jouw zelfsturing kan beter worden, doordat je jouw denkstijlen leert aanpassen, die in bepaalde situaties minder handig zijn. Een methode om meer inzicht in jouw denkstijl te verkrijgen is via een Metaprofielanalyse.

Een Metaprofiel is een manier om iemands manier van denken vrij nauwkeurig en grondig te beschrijven. Het is als een röntgenfoto van iemands denkstijl. Het geeft een kijk op iemands manier van denken die a.h.w. voor het blote oog verborgen blijft. Een Metaprofiel heeft overigens ook met een röntgenfoto gemeen, dat het beeld vaak voor meerdere interpretaties vatbaar is….

Meer informatie?