Het één op één consult

Als mens kom je wel eens in situaties terecht die spanning oproepen en in het algemeen  kun je daar wel mee omgaan. Soms kom je in situaties terecht waarop je de grip bent kwijtgeraakt.

En soms zijn er van die situaties waarvan je het idee hebt dat je er geen grip op te hebt, het overkomt je (denk aan: een ziekenhuisopname, het overlijden van een dierbare, ontslag, werkdruk , ziekte, stress etc), het gaat je incasseringsvermogen te boven.

In dit soort situaties is het fijn als je iemand (psycholoog/counselor) kunt inschakelen om weer grip op je leven te krijgen.

Vaak kunnen problemen herleid worden naar patronen uit het verleden. Je eigen opvoeding, rolpatronen of familiegewoontes waarvan  je je helemaal niet bewust hoeft te zijn, kunnen belemmerend werken in je leven.

Op het moment dat je je hiervan bewust bent, ben je in staat om zaken in een ander daglicht te zetten, ze te verwerken en los te laten. Daardoor ontstaat er keuzevrijheid om er anders mee om te gaan.

Onze vorm van hulpverlening helpt mensen inzicht te geven in wie ze echt zijn en om daarvandaan hun leven vorm en betekenis te geven.

Met mijn brede achtergrond als Psycholoog, EFT & MR behandelaar en  NLP Health coach kan ik samen met jou de behandeling zoeken die bij jou past.

Tarieven

Opvragen via lifepoint@lifepoint.nl

Meer informatie

    • Neem gerust contact op voor een afspraak