De vijf natuurgeneeskundige principes

De natuurgeneeskundige behandelingen van Centrum Lifepoint werken volgens de “De Vijf Natuurgerichte Principes”.

Deze Principes vormen de basis van waaruit de aan het centrum verbonden Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeuten werken. Daarmee leveren zij zorg met een effectieve en efficiënte inbreng.

De Natuurgeneeskundig Therapeut stelt zich bij elke cliënt de vragen:

“Wat is nu werkelijk de oorzaak van de ziekte of aandoening?”

“Wat is uiteindelijk noodzakelijk om een helingsproces op gang te brengen dat leidt tot een optimaal bereikbaar resultaat?”

Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden moet een therapeut over voldoende kennis beschikken m.b.t. de kracht en werking van de betreffende natuurwetten. Deze vijf natuurgerichte principes zullen hieronder in detail worden uitgelegd.

Het werken met die vijf natuurgerichte principes maakt het openen van de weg naar herstel van de gezondheid mogelijk:

  1. Zoals Einstein bevestigde, en de Oosterse energetische geneeskunst al lang voor hem stelde, is een cel zonder energie een dode cel. Energie ligt dus ten grondslag aan het leven. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in energetische vormen van hulp. Zonder (aanvullende) energie is er geen mogelijkheid tot herstel. Deze vorm van hulp is de eerste prioriteit.
  2. De Natuurgeneeskundig Therapeut maakt gebruik van prikkeloverdracht die de zenuwvlechten beïnvloeden. Deze beïnvloeden op hun beurt weer het endocriene stelsel, weefsels en organen van het lichaam. Natuurgeneeskundig Therapeuten hebben zich bekwaamd in het direct herstellen van interne fysieke communicatiesystemen die via zenuwbanen hun weg vinden en daarmee alle cellen beïnvloeden. Zonder een goede geleiding stagneren vele functies. Deze vorm van hulp is de tweede prioriteit
  3. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in de methoden van drainage teneinde op die manier toxische belastingen, zowel in geestelijke als stoffelijke vorm, te verminderen. In ons dagelijks leven belasten we ons met allerlei verontreinigingen via voeding, luchtvervuiling en stressvolle emoties. Door de toxische belasting van het lichaam stagneert het communicatiesysteem van het lichaam en vertraagt het de signalen die een prikkel tot herstel zouden kunnen geven. Er is veel energie nodig om ons van deze negatieve, toxische belasting te ontdoen. Zuivering van het lichaam en van de energiesystemen maakt het weer mogelijk dat homeostase bereikt wordt, want als alle orgaanstelsels samenwerken, is optimale gezondheid bereikbaar. Deze vorm van hulp is de derde prioriteit
  4. De Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in goede voeding. Zij zal een cliënt inzicht verschaffen in het belang van zowel de juiste geestelijke voeding (het positief veranderen van gedachtepatronen) als van de inname van fysieke voedingsstoffen. Beide zijn van essentieel belang om evenwicht te bereiken tussen prestatie en welzijn. Elk advies werkt vertragend als niet aan de eerste drie prioriteiten voldaan is.
  5. De psyche en het onbewust ziekmakende levenspatroon. De Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut heeft zich bekwaamd in de natuurgerichte psyche van de mens. Door onwetendheid is het menselijk gestel op psychisch en op gevoelsmatig niveau nauwelijks in staat om ziekmakende processen zelfstandig te veranderen. Onbewuste negatieve denkpatronen en stressfactoren uit het verleden eisen hun tol. Ze hebben een desastreus effect op de zelfbeleving van eigenwaarde en daarmee uiteindelijk ook op de fysieke gezondheid. De Natuurgeneeskundig Therapeut is in staat een cliënt de ware fundamentele middelen tot genezing aan te reiken en daarmee bewustwording van de feitelijke oorzaak van een ziekte te faciliteren. De Natuurgeneeskundig Therapeut is zich ervan bewust dat vele ziekten psychosomatisch zijn. De meeste chronische aandoeningen komen voort uit het negeren van de eigen gevoelssignalen. Door licht te brengen in een mogelijke oorzaak van een ziekte bereikt de Natuurkundig Therapeut zijn beoogde doel: het herstellen van de gezondheid, de levenslust en het welbevinden van de cliënt.

Zodra aan de eerste vier prioriteiten is voldaan, blijkt het pad naar een bewuste verandering snel te zijn gevonden. Wanneer immers energie, communicatie, drainage en voeding op peil zijn gebracht, blijken angsten en vooroordelen makkelijker overwonnen te kunnen worden.

Als ook de ziekmakende processen, onder prioriteit nummer 5, positief worden benaderd, staat de weg voor herstel open en eindigt de zoektocht naar de oplossing voor genezing. Gezondheid blijkt een keuze en het kostbaarste, de oplossing voor de genezing, vind je in jezelf.

Meer informatie