Overige informatie

Ethische code

Als lid van de ViV, RBCZ, NVNLP en  EFTinternational (voorheen AAMET Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) houd ik me aan de ethische code van deze professionele organisaties (informeer alstublieft of je kopieën van deze documenten wilt zien).

Downloaden: Codes of Ethics AAMET

Mijn persoonlijke principes

 1. Ik zal de kortste, zachtste en meest effectieve route kiezen om je te helpen je doelen te bereiken, naar mijn beste weten, kundigheid en vaardigheid.
 2. Als ik vind dat ik je om wat voor reden dan ook niet kan helpen, zal ik mijn best doen je door te verwijzen naar een geschikte therapeut.
 3. Ik hanteer een flexibele tariefstructuur en zal ervoor zorgen dat mijn hulp zo betaalbaar mogelijk is voor degenen die het nodig hebben.
 4. Ik handhaaf de vertrouwelijkheid van alles wat in de sessies is besproken, tenzij de informatie die je mij geeft, wijst op een ernstig risico op schade voor jezelf of anderen, met name kinderen, of waar ik wettelijk verplicht ben informatie te verstrekken, bijvoorbeeld in een rechtbank.*
 5. Ik zal je niet onnodig vragen stellen over jouw verleden, oordeelsvorming.
 6. Ik zal je behandelen als een vindingrijke en capabele volwassene (zelfs als je er soms geen behoefte aan hebt) en proberen je te helpen verbinding te maken met je innerlijke hulpbronnen en krachten, zodat je de persoon kunt zijn die je wilt zijn.
 7. Verzekeringen

Ik ben volledig verzekerd om Psychologie, Neuro Linguistic Psychotherapy (NLP), Emotional Freedom Techniques (EFT) en Matrix Reïmprinting (MR) te beoefenen. Dat zijn mijn belangrijkste therapeutische benaderingen. Je kunt mijn verzekeringsbewijs bekijken als je dat wenst.

* Basismeldcode Huishoudelijk geweld en kindermishandeling.

Sinds 1 juli 2013 zijn organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wetverplichte meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling” verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale

verminking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en huwelijksdwang.

Brochure Basismeldcode

Klachtenprocedure

Als je niet tevreden bent met bepaalde aspecten van jouw therapie, moedig ik je aan om eerst je problemen met mij aan te kaarten, maar als je niet voelt dat je dit kunt doen of als we geen bevredigende oplossing voor jouw klacht kunnen vinden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij mijn professionele organisaties: ViV (Vereniging integratieve Vitaliteit) of EFT-international voorheen AAMET (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques)

Supervisie en CPD/ bijscholing

Om de beste kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling van mijn vaardigheden en kennis te garanderen, onderga ik regelmatig zelf een sessie bij een ervaren Accredited Clinical Supervisor en EFT Peer Collega. Intervisie bijeenkomsten voor NLP en volg ik bij- en nascholing op elk vakgebied  (Continuous Professional Development-activiteiten).

Voorbeeld van het Therapiecontract New LifePoint

De therapeut verbindt zich ertoe om:

 • Op vooraf afgesproken tijdstippen en plaatsen de sessies bij te wonen en geef minstens 24 uur van te voren een melding als de sessie moet worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Alleen die werkzaamheden te verrichten die binnen haar vakgebied vallen en volgt de ViV en EFT-International Codes of Ethics.
 • Te streven naar voortdurende professionele ontwikkeling, inclusief regelmatig klinisch toezicht, om de cliënt te beschermen en maximale therapie aan te bieden.
 • Verwijs de cliënt als er reden is om aan te nemen dat hij / zij elders beter geholpen zou kunnen worden.
 • (Privacy verklaring) Zorg te dragen voor volledige vertrouwelijkheid van de klant, tenzij de therapeut informatie ontvangt dat de cliënt of iemand anders, in het bijzonder een kind, ernstig gevaar loopt of zou kunnen lopen en waar openbaarmaking wettelijk is vereist.
 • Om de professionele grenzen van de therapeutische relatie te handhaven.
 • Verbind zich, naar beste kunnen, kennis en vaardigheden, om de cliënt te ondersteunen, te begeleiden en adequaat uit te dagen in het streven naar de gewenste resultaten.

De klant verbindt zich ertoe om:

 • Op vooraf afgesproken tijdstippen en plaatsen de sessies bij te wonen en geef minstens 24 uur van te voren een melding als de sessie moet worden geannuleerd of uitgesteld.
 • Betaal een overeengekomen vergoeding aan het einde van elke sessie (tenzij andere betalingsafspraken worden gemaakt) en voor gemiste sessies indien minder dan 24 uur van tevoren.
 • Open te staan om nieuw technieken te leren en het onderzoeken van eigen problemen.
 • Herken zijn / haar verantwoordelijkheid voor het eigen fysieke en emotionele welzijn.
 • Voert ‘huiswerk’-taken uit tussen de sessies zoals overeengekomen met de therapeut.

Overeengekomen duur van de sessie ……………..

Overeengekomen vergoeding per sessie ……………

Handtekening van de klant:                 De handtekening van de therapeut:

……………………………                          ……………………………

Datum: …………………….                          Datum: …………………….

Download het Therapiecontract-formulier