Algemene informatie opleiding EFT & MR

De EFT-opleiding voor professionals is een door EFT- International geaccrediteerde EFT-training. Dit betekent dat de Levels 1,2 en 3 volgens de door EFT-International vastgestelde syllabus worden onderwezen.
De Matrix Reïmprinting-opleiding voor professionals voldoet aan de geaccrediteerde EFTMRA – training van de Matrix Reïmprinting Academy.

Tijdsduur:  EFT-opleiding

De totale tijdsinvestering is 10 dagen verdeeld over  ± 12 maanden:

 • Level 1: 2 dagen.
 • Level 2: 4 dagen.

Met deze twee levels heb je een goede basistraining.

 • Level 3: (de training voor gevorderden) 4 dagen. Tussen Level 2 en 3 zit minimaal 6 maanden. Hierdoor is er voldoende ruimte en tijd om te oefenen en (indien gewenst) je te kunnen certificeren voor Level 2.
 • Het Certificeringsprogramma: (± 6 maanden). Dit een mogelijkheid na level 2.

  • vier maal een Q&A meeting;
  • twee webinars van elk 3 uur;
  • een persoonlijk mentorgesprek van 1,5 uur;
  • een dag supervisie (verplicht voor je certificering);
  • het nakijken van je certificeringsmateriaal, casestudies, audio, lijst met 50 sessies.

Tijdsduur:  Matrix Reïmprinting-opleiding

 • Basiscursus: 2 dagen.
 • Verdiepingsdagen: 2 dagen.
 • Supervisiedag MR: 1 dag

Tijdsduur per dag

Alle dagen zijn van 10.00 – 17.00 uur.

Groepsgrootte en begeleiding

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die hij/ zij nodig heeft. Daardoor bestaat in ons Centrum een groep uit maximaal 8 personen. Deze groepen worden begeleid door een coach/trainer en afhankelijk van de groepsgroottedoor ook nog een ervaren begeleider.

Intervisiegroepen

Tussen de trainingslevels wordt geadviseerd om in groepen te gaan oefenen  om het geleerde “in de spieren” te krijgen. We adviseren je ook om de behandelde stof na elk lesdag te bestuderen, zodat je eventuele vragen op de volgende lesdag kunt stellen.

Bijscholing

Supervisie

New LifePoint organiseert 4 supervisiedagen per jaar. Deze dagen zijn vrij toegankelijk voor elke EFT-behandelaar/ cursist, ongeacht waar deze een opleiding heeft gevolgd. Voor de EFT-International-gecertificeerde EFT-Practitioner is het volgen van supervisie verplicht. 

Themadagen

New Lifepoint organiseert regelmatig themadagen met specifieke onderwerpen als: EFT en verslaving, EFT en PTSS, EFT en rouw & verlies, EFT en Mindfulness, EFT en NLP, EFT en relaties, EFT en spiertesten.

Trainer

Je wordt opgeleid door EFTMRA en EFT-International Master Trainer Drs. Cella van der Staak.

Locatie

Vicus 17, 6661TH  Elst (Gld)

Studiebelasting EFT

Opleidingsdagen: 60 contacturen (6 uur per dag/ 10 dagen);
Zelfstudie: ± 30 uur;
Certificering level 2 : ± 70 praktijkuren/ behandeluren en verslagen;
Certificering level 3: ± 70 praktijkuren/ behandeluren en verslagen;
Supervisiedagen: minimaal 6 uur;
Praktijkexamen: 4 uur;
Online examen: ± 4 uur;
Intervisiebijeenkomsten: naar eigen keuze.

Totaal: ± 244 uren

Studiebelasting MR

Opleidingsdagen: 30 contacturen (6 uur per dag);
Zelfstudie: ± 30 uur;
Certificering: ± 10 praktijkuren/ behandeluren en verslagen;
Online examen: ± 4 uur.

Actief leren

Om ervoor te zorgen dat alle zintuigen aangesproken worden en het geleerde ook echt onthouden wordt en toepasbaar is, kenmerkt de training zich door het horen, zien en vooral doen, oefenen van het aangebodene.

Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend. De opleiding is geen vervanging voor therapie. Wel wordt van je gevraagd eigen thema’s in te brengen. Er is veel aandacht voor de grondhouding en relationele/communicatieve vaardigheden in relatie met cliënten. Je krijgt feedback op het gebruik en de toepassing van EFT. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en toepassen van EFT te bespreken.

Basisvaardigheden en competenties

Hoewel de opleiding ervan uit gaat dat de cursist beschikt over de basisvaardigheden en competenties die een professionele begeleider nodig heeft, observeert de trainer de cursisten aan de hand van een aantal vastgestelde competenties voor EFT- Practitioners, opgesteld door EFT-International.

De competenties zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • Relatie met de cliënt;
 • Relatie met zichzelf (zelfmanagement);
 • Theoretische kennis en achtergrondinformatie;
 • EFT-vaardigheden en praktijktoepassingen;
 • Praktijkmanagement en relaties met verwijzers en overheden.

Tijdens de opleiding wordt een checklist overhandigd, waarmee de cursist ook zichzelf kan toetsen op inhoudelijke kennis en vaardigheden waarop de cursist getoetst wordt, indien hij of zij kiest voor certificering.

Syllabus en ander trainingsmateriaal

Tijdens de opleiding ontvangen cursisten een trainingsmap met lesmateriaal en andere hand-outs. De inhoud van al het materiaal zoals uitgereikt, blijft onder het intellectuele eigendom van New LifePoint vallen. Cursisten mogen kennisnemen van al het materiaal en dat gebruiken voor hun eigen leerdoelen. Niets van het materiaal mag gekopieerd worden of gebruikt worden voor andere doeleinden, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de trainer en/of door New LifePoint.

Cursisten mogen op basis van het materiaal hun eigen schriftelijke informatie vormgeven en het materiaal van New LifePoint gebruiken als inspiratiebron.

Evaluatieformulieren

Na afloop ontvangt de cursist een evaluatieformulier waarin die feedback kan geven over de diverse aspecten van de opleiding: de inhoud, de prijs, de kwaliteit van de trainer, de begeleiding en bereikbaarheid enz.

Mogelijkheden tot herhaling

New LifePoint biedt haar studenten de mogelijkheid de opleiding voor €150,– per level te herhalen. Studenten betalen dit bedrag om de onkosten voor koffie en thee en eventuele ander of nieuw studiemateriaal te dekken. Herhaling maakt de meester in ons wakker. Het is haast onmogelijk om in een keer alle stof en informatie op alle leerniveaus tot je te nemen. Door te herhalen leer je de kennis te verdiepen en je die nog meer eigen te maken.

Per groep kunnen er maximaal twee ‘herhalers’ deelnemen. Herhalen gaat op aanvraag bij de trainer; er moet voldoende plek zijn in de groep.

Cursisten kunnen slechts één keer gebruik maken van het aanbod om te herhalen.

Deelnemerscertificaat

Na afloop van zowel de 6 -daagse basisopleiding als de 4-daagse opleiding voor gevorderden, als de 5-daagse workshops voor MR,  ontvang je een deelnamecertificaat.

Certificeren

Certificeren is een keuze en geen verplicht onderdeel van de opleiding.

Studenten hebben de mogelijkheid zich te certificeren als EFT-Practitioner of EFT- Advanced Practitioner. Nadat aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de student een certificaat van de trainer en kan accreditatie worden aangevraagd bij EFT-International. Officieel is de student dan een “Accredited Certified EFT- Practitioner” of een “Accredited Certified EFT-Advanced Practitioner” (zie verder: Certificering).