EFT Level 2 Practitioner

EFT-Level 2 geeft je de vaardigheden om met anderen samen te werken. Level 2 is bedoeld voor mensen in de helpende beroepen die deze extreem effectieve methode aan hun toolkit willen toevoegen. Je leert meer geavanceerde benaderingen voor het omgaan met: trauma, angst, onbedwingbare trek, fysieke symptomen en meer.

Na het volgen van Level 1 en 2 en het voltooien van de verdere vereisten van EFT-International, kun je een EFT-International Accredited Certified EFT-Practitioner worden.

Binnen New LifePoint wordt level 1 en 2 gecombineerd aangeboden.

Toelatingseis

Je moet een EFT-International (of daaraan gelijkgestelde) EFT-Level 1 gevolgd hebben om deel te kunnen nemen aan EFT-Level 2.

Inhoud Level 2

Verdiepen van de kennis van EFT, het leren werken met anderen en het aanleren van enkele technieken voor de behandeling van trauma, het ontstaan van trauma, anatomie van emotionele problemen , vecht/vlucht/verstarringsrespons, voorzichtige traumabenaderingen, dissociatie en associatie, het toepassen van EFT bij specifieke doelgroepen zoals: kinderen en het werken met groepen, borrowing benefits, werken met affirmaties,  EFT en verslavingen.

Zie voor verdere info