Achtergrond van NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is een communicatiesysteem dat is ontwikkeld door een groep mensen in de jaren 70 in Amerika.

NLP was oorspronkelijk bedoeld om de componenten, die een mens doen uitblinken in zijn/haar beroep, vast te stellen en die in een systeem te gieten dat deze succesvolle componenten overdraagbaar zou maken. Dit model tot modelleren is het uitgangspunt voor het huidige NLP geweest.

De twee belangrijkste grondleggers van NLP zijn John Grinder, doctor in taalkunde met grote fascinatie voor het werk van Noam Chomsky en syntaxis van taalkunde en Richard Bandler, wiskundige op algoritmen toegespitst, die zich bezig hield met Gestalt-therapie en psychologie en filosofie waar hij ook zijn doctoralen in haalde. De twee jonge mannen ontmoetten elkaar toen Richard Bandler een workshop Gestalt-therapie onder supervisie van John Grinder mocht begeleiden in 1972. Ze vroegen zich af hoe en of het mogelijk zou zijn, uit te vinden hoe sommige professionele therapeuten uitblinken in hun vakgebied.

Vanaf die periode begonnen ze een aantal deskundigen te observeren en te interviewen met als hoofdvraag: “Hoe doen deze experts wat zij doen, zodat ze succesvoller zijn dan anderen in hun vakgebied?

De antwoorden en bevindingen van hun onderzoek zouden de componenten van het systeem worden wat nu NLP heet. Op deze manier fungeerden de succesvolle experts als rolmodellen. De belangrijkste rolmodellen waren Frits Perls (Gestalt therapeut) Virginia Satir (gezin therapeute) Milton H. Erickson (hypnotherapeut) en Gregory Bateson (antroposoof en cyberneticus). In de uiteenlopende werkwijzen en benaderingen van therapie van deze mensen ontdekten Bandler en Grinder gemeenschappelijke vormen van communicatie die zich vooral in taalgebruik en gedrag uitten. De mannen ontdekten dat elke taal zich bedient van predicaten welke met de zintuigen overeenstemmen, zo kwamen zij tot de naam Neuro-Linguïstisch. Voorts ontdekten zij dat mensen onbewust geconditioneerd zijn in het gebruik van bepaalde taalpatronen, wat aanleiding gaf tot het woord Programmeren. Hoewel deze bevindingen in therapieland ontdekt zijn, was het niet de bedoeling een nieuwe therapeutische stroming op gang te zetten, veeleer was NLP een model om te modelleren.

De basisdoelen van NLP zijn: het uitbreiden van keuzen en opties die individuen, organisaties en groepen tot hun beschikking hebben, het optimaliseren van (interpersoonlijke) communicatie en het uitbreiden van competenties.

Robert Dilts is een van de NLP-ers van het eerste moment. Robert Dilts is een van de belangrijkste en creatiefste NLP-ontwikkelaars. Hij heeft een groot aantal NLP-technieken en -modellen ontwikkeld die over de hele wereld worden onderwezen. NLP-begrippen zoals innerlijke strategieën, de Disney-strategie, de Bateson-strategie, de logische niveaus, woordmagie en reïmprinting zijn allemaal door Robert Dilts bedacht. Hij heeft een groot aantal boeken over NLP geschreven en bracht ook de derde generatie NLP voort.

Zie voor verdere info