Algemene informatie NLP opleidingen

Ben je ook zo benieuwd hoe het is om wakker te worden?

Te ontdekken wie je echt bent?

Dat je je leven vanuit dat inzicht (nieuwe) vorm en betekenis kunt gaan geven? 

Tijdsinvestering

Trainingsdagen: 22 dagen.

Oefengroepsbijeenkomsten: 5 dagen (10 dagdelen).

Literatuurstudie: ca. 3 dagen.

Totaal: 30 dagen.

Data

De opleiding behelst 127 uur, verdeeld over:

2 blokken van drie dagen, (donderdag, vrijdag, zaterdag ),

5 blokken van 2 dagen ( donderdag en vrijdag),

en 1 integratiedag (in overleg).

Tijden

Dag : 9.30 – 18.00 uur.

Er zijn geregeld pauzes.

Opbouw

De opleiding bestaat uit de internationaal vastgestelde NLP-onderwerpen.

Daarnaast wordt veel extra’s aangeboden in het kader van persoonlijke ontwikkeling. En dat maakt deze NLP-opleiding zo bijzonder.

Actief leren

Om ervoor te zorgen dat alle zintuigen aangesproken worden en het geleerde ook echt onthouden wordt en toepasbaar is, kenmerkt de training zich door het horen, zien en vooral doen, oefenen van het aangebodene.

Tijdens de opleiding wordt veel met elkaar geoefend. De opleiding is geen vervanging voor therapie. Wel wordt van je gevraagd eigen thema’s in te brengen. Er is veel aandacht voor de grondhouding en relationele/communicatieve vaardigheden in relatie met cliënten. Je krijgt feedback op het gebruik en de toepassing van NLP. Er is veel ruimte om eigen ervaringen in het gebruiken en toepassen van NLP te bespreken.

Groepsgrootte en begeleiding

Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de aandacht krijgt die hij/ zij nodig heeft. Daardoor bestaat in ons Centrum een groep uit maximaal 10 personen. Deze groepen worden begeleid door een coach/trainer en afhankelijk van de groepsgrootte ook nog een ervaren begeleider.

Individuele begeleiding

Het is binnen Centrum LifePoint mogelijk om je, buiten de trainingsdagen om, in te schrijven voor persoonlijke therapie- of coachsessies. In deze sessies werk je met een psycholoog/coach aan je persoonlijke vragen of individuele doelen.

Aanpak

De aanpak van New LifePoint kenmerkt zich door de begrippen: vrijheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, deskundigheid, veiligheid en het op een respectvolle wijze omgaan met de behoeften en vragen van alle betrokkenen.

Intervisiegroepen

Tussen de trainingsblokken wordt in groepen gewerkt aan opdrachten om het geleerde “in de spieren” te krijgen. Deze intervisiegroepen maken deel uit van de opleiding. We adviseren je ook om de behandelde stof na elk blok te bestuderen, zodat je eventuele vragen tijdens het volgende blok kunt stellen.

Syllabus en ander trainingsmateriaal

Tijdens de opleiding ontvangen cursisten een trainingsmap met lesmateriaal en andere hand-outs. De inhoud van al het materiaal zoals uitgereikt, blijft onder het intellectuele eigendom van New LifePoint vallen. Cursisten mogen kennisnemen van al het materiaal en dat gebruiken voor hun eigen leerdoelen. Niets van het materiaal mag gekopieerd worden of gebruikt voor andere doeleinden, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de trainer en/of door New LifePoint.

Cursisten mogen op basis van het materiaal hun eigen schriftelijke informatie vormgeven en het materiaal van New LifePoint gebruiken als inspiratiebron.

Evaluatieformulieren

Na afloop ontvangt de cursist een evaluatieformulier waarin die feedback kan geven over de diverse aspecten van de opleiding: de inhoud, de prijs, de kwaliteit van de trainer, de begeleiding en bereikbaarheid enz.

Mogelijkheden tot herhaling

New LifePoint biedt haar studenten de mogelijkheid de gehele opleiding tegen een gereduceerd bedrag te herhalen. Herhaling maakt de meester in ons wakker. Het is haast onmogelijk om in een keer alle stof en informatie op alle leerniveaus tot je te nemen. Door te herhalen leer je de kennis te verdiepen en je nog meer eigen te maken.

Per groep kunnen er maximaal twee ‘herhalers’ deelnemen. Herhalen gaat op aanvraag bij de trainer; er moet voldoende plek zijn in de groep.

Cursisten kunnen slechts één keer gebruik maken van het aanbod om te herhalen.

Trainer

Je wordt opgeleid door internationaal gecertificeerd NLP-Trainer Drs. Cella van der Staak.

Locatie

Vicus 17, 6661TH  Elst (Gld)

Zie voor verdere info