NLP en EFT

EFT is een prachtige extra techniek in de toolbox van de NLP-er.

Ook omgekeerd is NLP een mooie ondersteuning van EFT.

Bij New LifePoint worden beide methodieken onderwezen en met elkaar verbonden.

Achtergrond

EFT (Emotional Freedom Techniques) is begin jaren negentig ontwikkeld door Gary Craig die zich op jonge leeftijd al bewust was van de kracht van gedachten. Hij realiseerde zich, dat de kwaliteit van zijn gedachten zich weerspiegelde in de kwaliteit van zijn leven. Dit heeft hem gemotiveerd  zich door zelfstudie te ontwikkelen en die technieken te omarmen die naar zijn inzicht resultaat boekten. Zo werd hij o.a. Master-Practitioner NLP-er. 

Naast TFT (Thought Field Therapie = het aantikken van de meridiaanpunten) heeft hij ook technieken uit andere richtingen als (EMDR) en NLP ( het linguïstische deel) aan zijn methode toegevoegd.

NLP helpt om de communicatie met jezelf en de communicatie / afstemming op de cliënt te vergroten.
Vanwege de vaste structuur is EFT zeer goed als zelfhulpmiddel te gebruiken.
Met een basiskennis en vaardigheid van NLP wordt EFT nog makkelijker en dieper toe te passen. 

Verdere toelichting

NLP (Neuro-Linguïstisch Programmeren) en EFT (Emotional Freedom Techniques) zijn beide krachtige methoden die je helpen bij het overwinnen van mentale blokkades, het verlichten van emotionele stress en het bereiken van persoonlijke groei en welzijn.

Hieronder gaan we de synergie/wisselwerking tussen NLP en EFT verkennen, van elk hun voordelen bespreken en hoe ze samen kunnen worden toegepast om diepgaande veranderingen te bewerkstelligen.

NLP is een benadering van psychotherapie en zelfverbetering. Dit richt zich op de verbinding tussen neurologische processen (neuro-), taal (linguïstisch) en gedragspatronen die je zijn aangeleerd door ervaring (programmeren).

Het stelt je in staat om je denkwijze, je gedragingen en je emoties te begrijpen en te beïnvloeden, waardoor de interne representaties van je ervaringen worden veranderd.

Aan de andere kant richt EFT zich specifiek op het opheffen van emotionele blokkades door middel van het zachtjes tikken op specifieke acupunctuurpunten op het lichaam, terwijl tegelijkertijd negatieve emoties worden erkend en geaccepteerd. Dit proces helpt je om de verstoringen in het energie-evenwicht van je lichaam te corrigeren, waardoor emotionele stress wordt verminderd en je welzijn wordt bevorderd.

In een therapeutische setting kun je NLP-technieken gebruiken om de diepere oorzaken van problemen te vinden, terwijl EFT wordt toegepast om deze problemen op energetisch niveau aan te pakken. Dit kan resulteren in snellere en langduriger veranderingen, omdat zowel je cognitieve als je emotionele aspecten van een probleem worden aangepakt.

Bovendien kunnen NLP en EFT samen worden gebruikt voor zelfhulp en zelfontwikkeling. Je kunt NLP-technieken leren om je denkpatronen te herprogrammeren en vervolgens EFT gebruiken om emotionele blokkades te doorbreken en persoonlijke groei te bevorderen. Dit stelt je in staat om meer veerkrachtig te worden en beter om te gaan met stress, angsten en andere uitdagingen in het leven.

Het combineren van NLP en EFT biedt een holistische benadering van persoonlijke transformatie, waarbij zowel je cognitieve als je emotionele aspecten worden aangepakt. Of het nu gaat om het overwinnen van fobieën, het verlichten van traumatische herinneringen, het verbeteren van zelfvertrouwen of het bevorderen van emotioneel welzijn, de synergie tussen NLP en EFT opent de deur naar diepgaande verandering.

In ons Centrum kun je de mogelijkheden van NLP en EFT voor persoonlijke groei en welzijn verkennen. Wij kunnen je begeleiden op je reis naar emotionele vrijheid en persoonlijke transformatie.

Aangesloten bij branchevereniging

Behandelingen bij Centrum LifePoint worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Wij zijn aangesloten bij de BATC, ViV en de RBCZ (zie bij Consulten).

Zie voor verdere info