Inhoud opleiding NLP-Master-Practitioner

De inhoud is onder te brengen in drie leergebieden:

 1. KENNIS en INZICHT in processen en structuren;
 2. VAARDIGHEID in technieken en processen;
 3. Congruente HOUDING/ATTITUDE .

Inzichtdoelen

 1. Principe en techniek van modelleren (welke stappen en onderdelen);
 2. Kernpatronen;
 3. Principe en functie van belemmerende overtuigingen (structuur van de overtuiging);
 4. Functie en betekenis van metaprogramma’s;
 5. Principe en structuur van loslaten van belemmeringen boven/op/naast de tijdslijn (tijdslijntechnieken);
 6. Inzicht in taalpatronen, de structuur van taal;
 7. Het onbewuste bewust maken.

Vaardigheidsdoelen

 1. Het uitvoeren van een modelleerproces (leerling/meester/coach);
 2. Het ontdekken en hanteren van de structuur van de overtuiging;
 3. Metaprogramma’s “horen” bij mensen en hierop kunnen aansluiten/sturen;
 4. Het toepassen van enkele Master-verandertechnieken op overtuigingsniveau:
  • Veranderingstechniek ‘Reframing op de levenslijn’ ;
  • Veranderingstechniek ‘Het hoefijzer’ (fysiologie en submodaliteiten);
  • Veranderingstechniek ‘Reïmprinting’ ;
  • Veranderingstechniek ‘Het resonantiepatroon’;
  • Veranderingstechniek ‘Remodeling’ ;
  • Veranderingstechniek ‘Vergeving geven’.
 5. Het kunnen herkennen en gebruiken van taalpatronen in communicatie (Metamodel, Milton-model, doelen formuleren en sleight of mouth-patronen).

Houdingsdoelen

 1. Blijk geven van integratie van de NLP-vooronderstellingen;
 2. Uitgaan van een ecologische benadering naar mensen/processen;
 3. Principes en technieken betrekken op zowel jezelf als anderen;
 4. Bewustheid van eigen “overtredingen” in generalisaties, vervormingen en weglatingen binnen een bepaalde context;
 5. Streven naar congruentie als coach: een coach ben je niet alleen voor anderen, maar ook voor jezelf – met flexibiliteit, creativiteit en verantwoordelijkheid;
 6. Zelfreflectie: bewust zijn van eigen blokkades, projecties en patronen;
 7. Blijk geven van integratie van logische niveaus, bewust worden van eigen identiteit, missie en visie en dit congruent presenteren.

Zie voor verdere info