Wat is NLP?

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren.

NLP is een verzameling krachtige technieken, waarmee je niet alleen de kwaliteit van jouw contact- en communicatievaardigheden aanzienlijk verbetert, maar waarmee je ook de impact van je eigen gedrag onderzoekt en waarmee je leert hoe je meer keuzevrijheid in je handelen kunt creëren.

Je gaat op zoek naar je diepere drijfveren.

Als jij degene zou kunnen zijn die je altijd al wilde zijn, wie zou je dan graag willen zijn? En wat houdt je daarin tegen?

New Lifepoint

Door middel van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) leer:

  • hoe je gedrag dat niet effectief is kunt veranderen;
  • beter met jezelf en anderen te communiceren;
  • hoe (negatieve) emoties zich ontwikkelen en hoe je die oplost;
  • wat de onbewuste sturing is achter je gedrag en handelen;
  • hoe je prestaties kunt verbeteren en doelen nog succesvoller kunt bereiken;
  • … én hoe je anderen hiermee kunt helpen.

Wat is NLP?

Op school hebben we over praktische zaken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde uitgebreid onderwijs gehad, maar we hebben niet veel geleerd over “hoe we ons goed kunnen voelen” of “hoe we geweldige relaties opbouwen”. Om antwoorden op dat soort vragen te vinden kunnen we de NLP-technieken gebruiken.

NLP geeft inzicht in je eigen doen, denken en voelen. Je wordt je bewust van al je zintuigen en je ontdekt dingen over jezelf, waar je voor die tijd geen weet van had. Door middel van nieuwe inzichten en het werken met veranderingstechnieken kun je zaken waar je (soms al je leven lang) mee rondloopt, achter je laten en nieuwe uitdagingen aangaan.

Het leuke is dat niet alleen jij verandert, maar ook de wereld om je heen verandert met jou mee. Plotseling begrijp je andere mensen veel beter en kun je meer begrip voor ze opbrengen. Zaken die je tot voor deze ervaring niet voor mogelijk had gehouden, liggen nu voor je open. Je zet de stappen om jouw doel in het leven te bereiken, moeiteloos en met plezier.

Jouw persoonlijke ontwikkeling staat centraal in deze opleiding. Groei en ontwikkeling ontstaan door jezelf open te stellen voor nieuwe zienswijzen en ervaringen, en je bewust te worden van de onbewuste sturing achter je communicatie, gedrag en emoties.

Je wordt je bewust van beperkende patronen en overtuigingen, waardoor jij weet wat je tegenhoudt en hoe jij dit kunt veranderen.

Persoonlijke ontwikkeling betekent dat je vertrouwen en zekerheid kunt creëren wanneer je dat nodig hebt, zodat je vanuit keuzevrijheid kunt bereiken wat jij wilt.

Betekenis van de letters NLP

“Neuro” verwijst naar onze neurologische processen die bepalen hoe we denken en ervaringen in ons opnemen, en hoe we die vervolgens via onze zintuigen (zien, horen, voelen, ruiken en proeven) representeren aan onszelf en anderen.

“Linguïstisch” verwijst naar de manier waarop wij taal gebruiken om betekenis te geven aan ervaringen en welke invloed dit op ons heeft. Hierbij gaat het over elke manier van representeren, verbaal en non-verbaal, zowel zichtbaar (extern) als onzichtbaar (interne representaties). Dus niet alleen om woorden, maar ook alles wat we door middel van onze zintuigen representeren.

“Programmeren” verwijst de manier waarop we die representaties omzetten in gedrag en strategieën om onze resultaten te bereiken.

Een andere definitie van NLP

NLP is de structuur van de subjectieve ervaring. Er wordt gekeken naar de structuur van de subjectieve ervaringen. Hoe doen we datgene dat we doen? Hoe denken we? Hoe leren we? Hoe ontwikkelen we een emotie? Hoe reageren we en waarom op die manier? Hoe bereiken topmensen op hun terrein hun doelen?

Om deze vragen te beantwoorden onderzoekt NLP de manier waarop we denken en voelen, en wordt uitmuntendheid in allerlei beroepsgroepen bestudeerd of “gemodelleerd”. Vervolgens kunnen de uitkomsten weer aan anderen geleerd worden. Het doel is uitmuntendheid voor iedereen.

Zie voor verdere info