Privacyverklaring

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Elst en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64237257. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via lifepoint@lifepoint.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 februari 2018.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u het boekingsformulier invult. Bij het boekingsformulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Via het boekingsformulier wordt ook uw naam en e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig om contact met u op te nemen, maar wordt ook gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Ook worden gegevens verwerkt indien u zich registreert als gebruiker.  Bij de registratie wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig om onze diensten persoonlijk af te stemmen en aan u te kunnen leveren. Het e-mailadres wordt tevens gebruikt om u in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor u kunnen zijn.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie.  Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Doorgifte aan bewerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’.  U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van verantwoordelijke.

Ook zullen persoonsgegevens worden gedeeld met derden als verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.  Zo heeft de website een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan lifepoint@lifepoint.nl.

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan lifepoint@lifepoint.nl.